2.boj Toa Inika Kongu proti Toa Inika Hewkii

26. září 2007 v 14:36 | petr.m.letec |  Boje
Vítejte u našeho druhého boje
Naše aréna byla od posledního boje zrekonstrovaná.
A přichází 1.bojovník-Toa Inaka Hewkii.
A tady je 2.bojovník Toa Inika Kongu.
Aréna je uzavřena a boj začíná.
Hewkii vystřelí všechny své zamory.
Kongu ale uskočí.
A taky vystřelí všechny své zamory.
Hewkii chtěl uskočit,ale nestihl to a zamory ho srazili k zemi.
Hewkii vztal a rozeběhnul se na Kongua.
Ale Kongu mu nastavil zbranˇ.
A Hewkii zase spadl.
Hewkii pak podrazil Konguovi nohy.
Kongu spadl.
Hewkii se postavil nad Kongua.
A hodil Kogua na skálu
Kongu dopadl.
Hewkii si uvolnil sekeru ze řetězu.
A hodil ji na skálu.
A na Kongua se svalil balvan
Kongu odvalil balvan pryč.
Kongu bodnul Hewkiiho,ale nemá už moc síli.
Znovu ho bodne.
A Hewkii umře.
Kongu je vyčerpán a jde si odpočinout.
A tady je vítěz Kongu s moderátorem Velikou.A protože je Kongu vyčerpán Velika ho musí podpírat.
 

1.boj Mahri Matoro proti Mahri Jallerovi

18. září 2007 v 20:48 | petr.m.letec |  Boje
Toto je můj první boj snad se vám bude líbit.
Toto je naše aréna.Soutěžící už jsou na svém místě.A boj začíná.
Matoro vystřelil na Jallera Cordak.
A Jaller mu to oplácí.
Matora i Jallera výbuch odhodil a Jallerův krab upadl do bezvědomí.
Oba vztali ale Jaller je rychlejší a seknul Matora do krku.
Matoro spadnul a Jaller ho chce probodnout.
Matoro si to nenechá líbit a škrábe Jallera drápy do obličeje.
Najednou se probere Jallerův krab a skočí na Matora.
Matoro kraba odhodí,ale Jaller Matora spoutá řetězem.A Matoro spadne.
A toto je náš vítěz Toa Mahri Jaller.
A také děkujeme našemu moderátorovi Velikovi.

Info

18. září 2007 v 19:06 | petr.m.letec |  Novinky
Příběhy tedˇ nebudou chvíli pokračovat(asi1-2 týdny)místo nich začnu dělat boje. Pokusím se dát něco ještě dnes,ale nic neslibuju.
 


6.díl Defilak opět zajat

11. září 2007 v 19:16 | petr.m.letec |  Příběhy
Toa se představil:Já jsem toa mahri Matoro,spadl jsem sem když jsem se procházel po Voya Nui schodil mě sem nějaký Rahi.Jaller mu pak řekl,že jse hodně změnil.Matoro mu řekl to samé.Dekar jim pak řekl aby šli najít jeskyni Cordaků a podal jim plánek podle které ho měli jeskyni Cordaků najít.Matoro a Jaller se vydali jeskyni Cordaků hledat,když došli k místu kde by měla být jeskyně Cordaků neviděli v jeskyni Cordaků ani jeden Cordak.Pak Jaller uviděl postavu která ho sledovala v pevnosti matoranů a stála u hromady Cordaků.On i Matoro se za postavou rozběhli,ale postava se otočila a vystřelila na ně Cordaky které sebrala v jeskyni Cordaků.Jallera a Matora Cordaky odhodili.Postava pak utekla a zůstalo po ní jen 6 Cordaků.Matoro je sebral a 3 Cordaky dal Jallerovi.Potom co si Cordaky dali na záda rozhodli se,že půjdou spátky za Dekarem.Potom co přišli do jeskyně za Dekarem a Defilakem,rozhodl se Dekar,že půjde do pevnosti matoranů nazbírat součastky,aby mohl Matorovi vyrobit nějaké zbraně.Defilak řekl,že půjde s ním.Když do pevnosti matoranů došli začal Defilak hledat součástky.Najednou před ním vyskočil ze své skrýše Mantax a svím klepetem ho zparalizoval.Dekar se mezi tím vypravil spět i se součástkami.Když Defilak nepřicházel rozhodl se,že Matorovi vyrobí zbranˇ,aby mohl jít společně s Jallerem hledat Defilaka.Po chvíli přišel Dekar za Matorem a podával mu dva zahnuté háky.Matoro a Jaller se pak mohli vypravit hledat Defilaka.Mantax mezitím dotáhl Defilaka ke Králi.Král Mantaxovi pověděl:Konečně jsi něco nezkazil.Pak se král řekl Defilakovi atˇ mu poví kde se skrývají matorané.Defilak mu pověděl,že mu to nikdy nepoví.Král:Vážně.Takadox si najednou stoupl před Defilaka a začal ho hypnotizovat,za chvíli od něj odstoupil a Král se ho znova zeptal:Kde se skrývají matorané?A Defilak mu odpověděl: Matorané se skrývají uprostřet Mahri Nui,v bývalém vězení Barakki je chodba do podzemí,která vás zavede do skryté místnosti a tam se matorané skrývají.Najednou se Defilak probral z hypnozy a uvědomil si co Králi prozradil.Král mu pak pověděl:Za to tě nechám žít,zatím.Pak Defilak ucítil otřesy jak k němu někdo jde,ale žádný z Barakki se nehýbal jen se sklonili k zemi.Defilak se otočil,aby viděl do tunelu,ale stál před ním Král. A kdo je Král se dozvíte v dalším díle.

5.díl Zajatec

9. září 2007 v 11:07 | petr.m.letec |  Příběhy
Když se pak Jaller otočil uviděl postavu jak utíká pryč.Jaller běžel za ní.Pak postava zmizela z dohledu,Jaller se chtěl vrátit,ale obklíčili ho Barakki.Jaller s nimi začal bojovat.Barakki ho porazili a svázali provazy,pak ho odvlekli do svého úkrytu.Hodili ho k tunelu ve kterém nebylo nic vidět.Vedle něj ležel nějaký matoran kterého Jaller nikdy před tím neviděl.Najednou se z tunelu vysunulo chapadlo pdobné tomu které používá Kalmah.Chapadlo matorana chytlo.Z tunelu se pak ozbal hlas který říkal:Ubohý Defilaku pověz mi kde se ukrývají ostatní matorané a budeš žít o něco déle.Defilak mu pak odpověděl že mu nikdy nežekne kde se matorané skrývají.Chapadlo ho pak odhodilo pryč.Kalmah řekl:Králi už jseme chytili toho nového toa.Z tunelu pak Kalmah dostal odpovětˇ že to je toa mahri Jaller a že se určitě někde objeví ještě další toa a že jestli se někde objeví další toa mahri musí ho zničit.Carapar najednou chytil Jallera a nesl ho do tunelu.Mezitím se Jallerův krab vidal hledat Dekara aby mu pověděl co se stalo Jallerovi když ho našel stál vedle Dekara nějaký toa krab pak Dekara a neznámého toa vedl směrem za Jallerem když došli k úkrytu Barakki Carapar právě nesl Jallera do tunelu.Toa pak vystřelil Cordak na všechny Barakki.Carapara pak omylem přestřihl Jallerovi pouta a pustil ho.Jaller si rychle vzal svůj Cordak a svůj meč pak i s Dekarem Defilakem a tím neznámím toa utekl pryč než se Barakki spamatovali byli pryč Král pak začal na Barakki křičet že je porazí i 2 toa a 2 matorané .Jaller Dekar Defilak a ten neznámý toa mezitím stačili doběhnout do úkrytu.Pak se ten neznámý toa všem představil. A jak se jmenuje se dozvíte v dalším díle.

4.díl Úkryt

8. září 2007 v 18:14 | petr.m.letec |  Příběhy
Po chvíli si Barakki všimli,že Dekar a Jaller utíkají.Začali je pronásledovat,když v tom je zasáhl nějaký předmět,který vybouchnul.Jaller pak uviděl kraba který je vedl pryč jak stojí čelem k Barakki a na zádech má nějakou zbranˇ.Barakki ze strachu utekli.Dekar pak řekl,že ta zbranˇ kterou má ten krab na zádech je Cordak vyrobený na ostrově Xia,a že by měli pokračovat v cestě než se Barakki vrátí.Krab je pak odvedl na druhý konec Mahri Nui,kde by měla stát venice matoranů,ale nebyla tam.Leželi tam jen trosky.Dekar je začal prohledávat až našel knihu ve které stálo:Napadli nás Barakki.Všichni naštěstí stačili utéct.Jaller pak prohlásil,že musí jít dál nakonec je krab zavedl do jekyně.Jaller si pak kraba ochočil a přivázal si řetěz na cordak,který nosí na zádech jeho krab.Dekar pak Jallerovi řekl,že si musí najít ještě jinou zbranˇ než jen cordak,a že na bývalé základně matoranů je dílna ve které se vyráběly zbraně.Jaller i se svým krabem vypravil na bývalou základnu matoranů.Tam našel jeden meč a vystřelovač který vypadal jako vystřelovač zamor.Pak s mečem a vystřelovačem odešel za Dekarem,ale nevšiml si,že ho v pevnosti matoranů někdo sledoval.

3.díl průzkum

3. září 2007 v 18:29 | petr.m.letec |  Příběhy
Jaller vydal na průzkum,aby mohl ,úkryt před Barakki.Hledal,když v v tom uviděl Kalmaha jak něco nese.Pak ho začal sledovat.Kalmah pak zahnul do nějaké jeskyně,tam na něj čekali Carapar,Takadox a Mantax.Kalmah před ně postavil nějakou bednu,když ji otevřel Jaller uviděl nějaké mořské tvory.Pak Kalmah prohlásil,že niní mouhou jít hledat Dekara.Jaller se urychleně vidal spět do jeskyně informovat Hahli a Dekara.Když Dekarovi popsal tvory které přinesl Kalmah,Dekar mu pak pověděl že to určitě bude olihní munice.Každá z olihní vysává život ze všeho živého.Pak všichni vyšli z jeskyně aby se schovali někde jinde,zjistili,že na to aby utekli před Barakki je už pozdě.Před jekyní stáli Carapar,Mantax, Kalmah a Takadox.Hahli začala bojovat s Takadoxem.pak na ní Kalmah vystřelil olihenˇ.Hahli spadla a pak začala vztoupat směrem k hladině.Jaller najednou zahlédl kraba jak utíká kolem nich směrem od Barakki. Vydali se za ním.Barakki mezitím sledovali Hahli a nevšimli,že Jaller a Dekar utekli pryč.

Anketa o záhlaví

31. srpna 2007 v 11:37 | petr.m.letec |  Ankety
Hlasujte

Xia

29. srpna 2007 v 20:02 | petr.m.letec |  Ostrovy
Na ostrově Xia se vyrobili cordaky.Jinak se o něm nic moc neví.

2.díl hledání posil

29. srpna 2007 v 18:07 | petr.m.letec |  Příběhy
Kalmah s Takadoxem šli hledat posili,ale nemohli nikoho najít.Pak se vypravili do rokle.Tam uviděli Carapara.A zeptali se ho jestli se k nim přidá v boji proti novým toa,Carapar souhlasil.Nakonec se vydali prohledat své bývalé vězení,tam to už ale prohledával Mantax.Ten také souhlasil,že se k nim přidá.Pak všichni 4 Barakki odešli do obrovské jeskyně kterou pojmenovali druhé doupě,pak Kalmah položil otázku kdo je náš král?Pak se tam oběvila zahalená postava a pronela já budu král.Mezitím v jeskyni matoranů.Dekar řekl,že si musí najít nový úkryt před Barakki,protože Carapar a Takadox o této jeskyni ví.Toa Mahri Jaller se rozhodl,že půjde na průzkum.

Kam dál